REGERING GEEFT VENNOOTSCHAPPEN EEN JAAR DE TIJD OM PROPERE BEDRIJFSWAGEN TE KOPEN

Tot nu zijn de kosten van personenwagens, van auto's voor dubbel gebruik en van minibussen voor 75 procent fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. Naar analogie zijn de minderwaarden en de meerwaarden bij het vervreemden van die voertuigen ook maar voor 75 procent in rekening te brengen.

De paarse regering heeft op de valreep beslist dat systeem in de vennootschapsbelasting aanzienlijk te wijzigen. Het aftrekbare percentage hangt voortaan af van de uitstoot van het aantal gram CO2 per kilometer. Zo kan de aftrekbaarheid voor de zuinigste auto's oplopen tot 90 procent. De meest vervuilende wagens zien hun aftrekbaarheid zakken tot 60 procent. De fiscus zal benzinemotoren toleranter behandelen dan dieselmotoren, omdat die minder vervuilend zijn (zie tabel).

Wordt een auto vervreemd beneden zijn boekwaarde, dan realiseert de vennootschap een minderwaarde.

Stel dat een auto met een aanschaffingswaarde van 500 na vier jaar te zijn afgeschreven tegen 100, wordt verkocht voor 20. Dan is de minderwaarde 80. Door de nieuwe regeling zal die 80 niet langer automatisch 75 procent aftrekbaar zijn. Hoe moet men dan wel tewerk gaan?

Neem dat de auto drie jaar voor de nieuwe wet is afgeschreven en een jaar daarna met een beperking van 60 procent. De minderwaarde van 80 zal slechts aftrekbaar zijn voor 71,25 procent [(300 x 0,75 + 100 x 0,60) / 500]. Diezelfde berekening moet gebeuren om het deel van de meerwaarde te berekenen dat belastbaar zal zijn.

Die nieuwe bepalingen zijn op 1 april 2007 in werking getreden. Maar door een overgangsmaatregel zijn de nieuwe artikelen gedurende het eerste jaar (dus van vanaf 1 april 2007 tot 31 maart 2008) slechts van toepassing op de vaste activa die in deze periode zijn aangeschaft. Dat betekent dat de auto's die de vennootschappen al gekocht hadden voor 1 april 2007 tot 31 maart 2008 verder standaard de 75 procent als regel moeten aanhouden.

Daarmee wil de regering klaarblijkelijk elke vennootschap een jaar de kans geven haar vervuilende auto's te wisselen voor minder vervuilende. Vooral de auto's die hun aftrek beperkt zien tot minder dan 75 procent komen dus bij uitstek in aanmerking om vervangen te worden door milieuvriendelijker exemplaren. Worden ze niet vervangen, dan wordt vanaf 1 april 2008 de aftrekbaarheid verder beperkt.

Merkwaardig is voorts dat de regering deze maatregel enkel invoert voor de vennootschapsbelasting en niet voor de personenbelasting. Zijn auto's die in de personenbelasting volgens de gewone regels fiscaal in kosten worden geboekt dan minder vervuilend zodat ze van deze maatregel gespaard blijven? Uiteraard niet. Wat de vraag doet rijzen of in deze het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel niet is geschonden. In zijn advies, maakt de Raad van State daar geen opmerking over. Maar dat zou wel eens te wijten kunnen zijn aan de bijzonder korte termijn waarin de Raad het advies moest brouwen.

Jan VERHOEYE, accountant, docent Hogeschool Gent en gastprofessor Universiteit Gent.
Gepubliceerd op 15 mei 2007.