EEN LIGHT-BVBA OM TE BEGINNEN

Sinds enkele jaren worden in België nogal wat vennootschappen naar Brits recht opgericht. Meestal gaat het om een private limited company (Ltd). De Britse vennootschapsvorm biedt dan ook aardig wat voordelen: laag startkapitaal, geen oprichtersverantwoordelijkheid, geen financieel plan, en meteen een beperkte aansprakelijkheid voor de oprichters. Bovendien kan je via pakketten op het internet binnen het uur aan de slag.

De bedrijfswereld reageert gelukkig kritisch. Niet elke bank of leverancier is bereid met zo'n vennootschap in zee te gaan. Wie met een Ltd handelt, heeft minder wettelijke waarborgen. Om de wildgroei te stuiten - én om ondernemers sneller een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te doen oprichten en zo hun privépatrimonium te beschermen - stelt minister van Kmo's en Zelfstandigen Sabine Laruelle (MR) een mooi Belgisch alternatief.

Het is de bedoeling dat je met een kleiner kapitaal een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) kan oprichten. In plaats van een geplaatst kapitaal van 18.550 euro zou 6.200 euro volstaan. Bij oprichting zou maar 2.500 euro volstort moeten worden. Zodra zo'n bvba is opgericht, zou ze vijf jaar de tijd krijgen om haar geplaatst kapitaal te verhogen tot 18.550 euro en te volstorten voor minstens 6.200 euro.

Die kapitaalverhoging moet niet noodzakelijk in geld volstort worden. Behaalde gereserveerde en in principe belaste winsten kunnen die eerste vijf jaar voluit worden gebruikt om het kapitaal te verhogen. Dat betekent dat een ondernemer een bvba krijgt voor amper 2.500 euro. De enige extra voorwaarden zijn dat bij de rechtsvorm altijd het woord 'starter' moet staan en dat de vennootschap minstens twee natuurlijke personen als aandeelhouder moet hebben.

Wie voor een 'bvba starter' kiest, zal meteen kunnen genieten van de tarieven van de vennootschapsbelasting. Dat tarief is in de regel 33,99 procent.

Fiscale kmo's kunnen van een lager tarief genieten. Op een eerste schijf van 25.000 euro is een tarief van net geen 25 procent verschuldigd. De voorwaarde is wel dat de ondernemer zich een bezoldiging als bedrijfsleider uitkeert die minstens even groot is als het belastbare resultaat van de vennootschap met een maximum van 36.000 euro.

De mogelijkheid een baby-bvba op te richten, is een goede maatregel. Ondernemerschap moet worden gestimuleerd. Een ondernemer zal meteen van de beperkte aansprakelijkheid kunnen genieten, zodat zijn privévermogen afgeschermd blijft. De ondernemer krijgt dus van bij zijn start de kans broodnodig eigen vermogen op te bouwen zodat hij meteen kan genieten van de notionele intrestaftrek. Hopelijk wordt het initiatief dus snel wet.

Moraal van het verhaal: niet zelden betaalt men bij het ontbinden van een patrimoniumvennootschap net die belastigen gedurende haar bestaan heeft kunnen vermijden.

Jan VERHOEYE, accountant, docent Hogeschool Gent en gastprofessor Universiteit Gent.
Gepubliceerd op 24 juni 2008.