DISCLAIMER

De informatie die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als advies worden beschouwd.

Fiscalibus.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door deze informatie te gebruiken.

Als u advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde raadgever die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Fiscalibus.be is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze website te bereiken zouden zijn.

Jan Verhoeye bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jan Verhoeye.

De standpunten die Jan Verhoeye op deze website inneemt, zijn strikt persoonlijke standpunten en binden op geen enkele wijze de rechtspersonen en de organisaties waar Jan Verhoeye deel van uitmaakt.