INSCHRIJVEN

Regelmatig schrijft Jan Verhoeye een column rond fiscaliteit die verschijnt op deze website.

U kan deze column automatisch ontvangen door uw mailadres op te geven en te kiezen voor de optie "Inschrijven". Indien u de column niet meer verder wenst te ontvangen kan u zich op dezelfde wijze "Uitschrijven" zodat u de column niet langer ontvangt.

Fiscalibus.be respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de informatie op deze site beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, dient u uw e-mailadres in te geven om de wekelijkse column automatisch te ontvangen. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 08.12.1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat uw e-mailadres enkel wordt ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken, dit e-mailadres niet zal worden bekendgemaakt aan derden noch zal het voor direct marketing doeleinden worden aangewend. U kan zich steeds uitschrijven zodat het automatisch toezenden van de columns wordt gestopt. Fiscalibus.be verbindt er zich toe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door u bekendgemaakte persoonlijke gegevens.